998. LÕI KIỀM MỸ – Kiềm Nhân Tạo – Bình Kiềm Nhân Tạo – Lõi Kiềm Nhân Tạo – Bình Tạo Kiềm – Bình Nước Kiềm

Máy Lọc Nước 1

Description

Ngâm LÕI KIỀM MỸ trong nước 1 phút, đổ bỏ nước đầu tiên

Ngâm LÕI KIỀM MỸ trong nước 1 phút, chắt hết nước ra để uống dần

Không ngâm hoài LÕI KIỀM MỸ trong nước

Hạn sử dụng: 200 lít

Kiềm Nhân Tạo – Lõi Kiềm Mỹ – Bình Kiềm Nhân Tạo – Lõi Kiềm Nhân Tạo – Bình Tạo Kiềm – Bình Nước Kiềm

Kiềm Nhân Tạo – Lõi Kiềm Mỹ – Bình Kiềm Nhân Tạo – Lõi Kiềm Nhân Tạo – Bình Tạo Kiềm – Bình Nước Kiềm