997. LÕI KIỀM CANADA – Kiềm Nhân Tạo – Bình Tạo Kiềm – Bình Tạo Nước Kiềm – Lõi Tạo Nước Kiềm – Bình Kiềm Nhân Tạo

Description

Ngâm LÕI KIỀM CANADA trong nước 1 phút, đổ bỏ nước đầu tiên

Ngâm LÕI KIỀM CANADA trong nước 1 phút, chắt hết nước ra để uống dần

Không ngâm hoài LÕI KIỀM CANADA trong nước

Hạn sử dụng: 200 lít

LÕI KIỀM CANADA – Kiềm Nhân Tạo – Bình Tạo Kiềm – Bình Tạo Nước Kiềm – Lõi Tạo Nước Kiềm – Bình Kiềm Nhân Tạo